Langaurreko Komuna

2016-11-09
Orain dela 1332 egun argitaratua

Langaurreko komunak egoera tamalgarria daude. Ezin dira erabili dauden egoeran, beraz jendeak bere egin beharrak kanpoan egiten ditu. Konpondu, garbitu eta zaingu beharrean daude.

2016-11-09
Orain dela 1332 egun argitaratua

Egie esan ez dakit zehatz Langaurreko komunen egoera zein den, denbora dexente ez naizela Langaurre paraje eder horietara gerturatzen, baina badakit jendeak zein erabilera egiten duen horrelako komun publikoetan, jendea orokorrean oso zikiƱa da, eta etxean, noski, egiten ez dituzten joerak egiten dira, zikinduaz eta ez garbituaz, e.a. Zentzu honetan ere gu geu konzienziatu behar dugula iruditzen zait puske handi batean, independiente konponketa egoki bat behar duten edo ez, honen berri ez dut. Laburbilduz, TAMALEZ, horrelako komun asko ixten edo kentzen amaitzen dute...

Utzi ditzagun komun publikoak guk aurkitu nahiko genituzkeen bezela! Hau nere ekarpena!

Zuk ere parte hartu dezakezu elkarrizketa honetan

Egizu klik testu honen gainean eta idatzi ezazu ekarpenari dagokion iruzkina...