Zure iritziz elizak IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) ordaindu beharko al luke? inkestaren emaitzak